BDDK bazı pandemi desteklerini Eylül sonuna uzattı

BDDK bazı pandemi desteklerini Eylül sonuna uzattı

BDDK bazı pandemi desteklerini Eylül sonuna uzattı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 30 Haziran tarihinde dolacak olan

bazı desteklerin Eylül sonuna uzatıldığını duyurdu. 30 Eylül 2021'e kadar kredi ödemelerindeki

gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan

önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek. Bankacılık sektöründe belirlenen

bazı pandemi desteklerinde 3 ay uzatma kararı alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu'nun (BDDK) açıklamasında, pandemi nedeniyle bankalar tarafından yerine getirilmesi

gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemelerin tekrar değerlendirildiği ve

30 Haziran'da sona ermesi gereken bazı düzenlemelerin Eylül ayı sonuna uzatılmasına karar

verildiği belirtildi. Eylül sonuna uzatılan düzenlemeler şunlar oldu: Bankaların Sermaye

Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine

esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet

cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe

Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken,

hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının

basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi 3 ay uzatıldı. Donuk alacak sınıflaması için

gecikme süresi 180 gün olarak uygulanmaya devam edecek Kredilerin donuk alacak

sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına

ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için

ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının

hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam edilecek.

   

    Finansal kiralama ve faktoring sektörüyle ilgili 90 gün gecikme süresinin, TFRS 9

kapsamında beklenen kredi zararı ayıran şirketler için de geçerli olmak üzere, 180 gün

ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük

gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar

için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına

karar verildi. Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme

süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük

gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak

karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında

kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılması da Eylül sonuna kadar devam edecek.

    Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin

müşterilerin talebi üzerine 30 Eylül tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin,

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları

ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları

Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade

sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

    Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da

dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler

tanımlayabilmelerine, asgari ödeme tutarı ödenmeyen

kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci

maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal

ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına

yönelik uygulamaların 30 Eylül tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı.